Avtor: Urška Simnovčič Pišek

0

Reci DA

Seznanili smo se s pozitivno psihologijo, ki  raziskuje pogoje in procese, ki prispevajo, da posameznik, skupina ali institucija optimalno funkcionirajo. Ugotovili smo, da obstajajo razlike med vrednotami in vrlinami, vrednote so načela oziroma prepričanja,...

0

Naše vrline

Pozitivna psihologija zajema teorije in raziskave o tem, kaj naredi življenje vredno živeti. Osnovna predpostavka pozitivne psihologije je, da si ljudje želijo živeti izpolnjeno življenje ali da svojemu življenju želijo dodati smisel in imajo...

Srečanja s podjetniki

V okviru izbirnega predmeta raziskujemo tudi podjetništvo v Litiji. Srečali smo se z nekaterimi uspešnimi podjetniki in z njimi opravili intervjuje. Spoznali smo, da so za uspeh potrebne vrline in vrednote, kot so pogum,...

Raziskujemo Litijo

V okviru novega izbirnega predmeta, ki temelji na interdisciplinarnosti štirih predmetov (slovenščine, sociologije, matematike in informatike), raziskujemo v šolskem letu 2018/19 vsakdanje življenje v Litiji oziroma nas zanima kakovost življenja v Litiji. Naš skupni...