Raziskujemo Litijo novice

0

Naše vrline

Pozitivna psihologija zajema teorije in raziskave o tem, kaj naredi življenje vredno živeti. Osnovna predpostavka pozitivne psihologije je, da si ljudje želijo živeti izpolnjeno življenje ali da svojemu življenju želijo dodati smisel in imajo...

Srečanja s podjetniki

V okviru izbirnega predmeta raziskujemo tudi podjetništvo v Litiji. Srečali smo se z nekaterimi uspešnimi podjetniki in z njimi opravili intervjuje. Spoznali smo, da so za uspeh potrebne vrline in vrednote, kot so pogum,...

Raziskujemo Litijo

V okviru novega izbirnega predmeta, ki temelji na interdisciplinarnosti štirih predmetov (slovenščine, sociologije, matematike in informatike), raziskujemo v šolskem letu 2018/19 vsakdanje življenje v Litiji oziroma nas zanima kakovost življenja v Litiji. Naš skupni...