Raziskujemo Litijo

V okviru novega izbirnega predmeta, ki temelji na interdisciplinarnosti štirih predmetov (slovenščine, sociologije, matematike in informatike), raziskujemo v šolskem letu 2018/19 vsakdanje življenje v Litiji oziroma nas zanima kakovost življenja v Litiji. Naš skupni raziskovalni problem smo razščenili na štiri tematske raziskovalne dele; prvi sklop je namenjem spoznavanju podjetništva, managementa, okoliščih podjetnikov in vrlin ter vrednot, ki jih mora imeti uspešen podjetnik, v drugem sklopu bomo s seznanjem temeljnih pojmov raziskovanja ugotavljali, kako zdrav je življenjski slog prebivalcev Litije. V tretjem sklopu bomo razvijali idejo in naredili poslovni model za izboljšanje zdravega življenjskega sloga lokalnega prebivalstva, v četrtem pa ugotavljali, kako skrbijo za zdravje tudi tako, da ne obremenjujejo okolja z odpadki.